მამუკა ნინუა

ადვოკატი-საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი სსიპ ნ.დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის მთავარი იურისტი, ა(ა)იპ მესტიი მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრის მთავარი იურისტი.

მამუკა ნინუა