მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო კინო ფესტივალი

გეპატიჟებით მესტიაში 2022 წლის 22 აგვისტოდან 26 აგვისტოს ჩათვლით

მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო კინო ფესტივალი