მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო კინო ფესტივალი

გეპატიჟებით მესტიაში 2022 წლის 29 აგვისტოდან 3 სექტემბრამდე

მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო კინო ფესტივალი