მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო კინო ფესტივალი

ფილმის გამოგზავნის ბოლო ვადა 2022 წლის 15 მაისი

მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო კინო ფესტივალი