გეგი ფალიანი

1996წ. დაამთავრა შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრალური უნივერსიტეტი დრამისა და კინოს სამსახიობო ფაკულტეტი. 1997 წლიდან მოღვაწეობდა თბილისის ,,თეატრალური სარდაფი’’- და თბილისის ,,ნოდარ დუმბაძის სახელობის სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა თეატრში“/ 2010-2017წ. ა(ა)ი.პ. ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრის დირექტორი. 2018 ა(ა)ი.პ. მესტიის კულტურის და ხელოვნების ცენტრის დირექტორი.

გეგი ფალიანი