პროფ. ლელა ოჩიაური

საქართველო, კინოკრიტიკოსი, კულტურის ანალიტიკოსი, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, კინოს თეორიისა და კრიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი, სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე. რამდენიმე ათეული სტატიისა და წიგნის ავტორი.

პროფ. ლელა ოჩიაური