პროფესორი მარტინ რენერტი

გერმანია, ჟიურის თავმჯდომარე / აინშტაინის ფონდის თავმჯდომარე , 2011-დღემდე ბერლინის საზოგადოებრივი მაუწყებლობის კომპანია ARD-ს გამგეობის წევრი. 2005-2020 წლებში ბერლინის ხელოვნების უნივერსიტეტის UDK პრეზიდენტი.

პროფესორი მარტინ რენერტი