მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო კინო ფესტივალი

გეპატიჟებით მესტიაში 2022 წლის 17 - 21 აგვისტოს

მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო კინო ფესტივალი