მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო კინო ფესტივალი

მთის თემატიკის ფილმების საერთაშორისო კონკურსი

მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო კინო ფესტივალი