მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო კინო ფესტივალი

ფილმის გამოგზავნის ბოლო ვადა 2023 წლის 30 მაისი

მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო კინო ფესტივალი